Projekty informatyczne stają się coraz bardziej złożone. Odpowiednie zdefiniowanie wymagań, zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania wymaga od klientów pozyskania wiedzy eksperckiej.

Foximo oferuje klientom wiedzę i doświadczenie zdobyte w wielu projektach popartą dodatkowo wieloma certyfikatami technicznymi.

Współpraca z Foximo pozwoli klientom na dogłębne zrozumienie wszystkich wyzwań oraz szans związanych z uruchomieniem projektu informatycznego.

Oferujemy usługi projektowe oraz implementacyjne w zakresie wdrażania projektów informatycznych, w szczególności w zakresie sieci, bezpieczeństwa sieci, infrastruktury serwerowo-storage’owej. Zapewniamy również wsparcie serwisowe wdrażanych rozwiązań